“Η Μακεδονία είναι ελληνική”

pena

γράφει ο Βαγγέλης Μητράκος


«Εάν σε εγκαταλείψωμεν, ω ιερά πατρίς του Αλεξάνδρου, το εθνικόν σάβανόν σου θα καλύψει και το πτώμα της Ελλάδος».

Ιωάννης Πετρώφ, ο εκ Μόσχας, Φιλέλλην (1903)

Αφήνοντας δέσμιους στις αλυσίδες τους όσους προσεγγίζουν το θέμα της Μακεδονίας ως κομματικοί υπηρέτες (ένθεν κι ένθεν), ως έλληνες και μόνο, ας ξαναδιαβάσουμε την ιστορία, για να θυμηθούμε ΤΙ πίστευαν οι ίδιοι οι αρχαίοι μακεδόνες για την καταγωγή και την εθνικότητά τους:

– Ο Ηρόδοτος (Ε.20), γράφοντας για την επίσκεψη πρέσβεων του Δαρείου στη Μακεδονία προκειμένου να ζητήσουν «Γη και Ύδωρ», αναφέρει αυτά που είπε προς τους πέρσες ο διάδοχος του βασιλιά Αμύντα, Αλέξανδρος: «…πρὸς δὲ καὶ βασιλεÎ τῷ πέμψαντι ἀπαγγείλητε ὡς ἀνὴρ Ἕλλην, Μακεδόνων ὕπαρχος, εὖ ὑμέας ἐδέξατο καὶ τραπέζῃ καὶ κοίτῃ»

Δηλαδή: «…στο βασιλιά που σας έστειλε κάντε γνωστό πως ένας Έλληνας, ο αντιβασιλιάς των Μακεδόνων, σας καλοέστρωσε και το τραπέζι και το κρεβάτι».

– Ο βασιλιάς των μακεδόνων Αλέξανδρος Α’, ο οποίος αναγκάστηκε να ακολουθήσει τον Ξέρξη στην εκστρατεία του κατά της Ελλάδας, τη νύχτα της παραμονής της μάχης των Πλαταιών επισκέφτηκε κρυφά το ελληνικό στρατόπεδο για να προειδοποιήσει τους έλληνες για την επερχόμενη επίθεση το πρωί και είπε στους στρατηγούς τα παρακάτω: «Άνδρες Αθηναίοι… Αυτός τε γαρ Έλλην γένος ειμί τω αρχαίον και αντ’ ελευθέρης δεδουλωμένην ουκ αν εθέλοιμι οράν τη Ελλάδα… Ειμί δε Αλέξανδρος ο Μακεδών».

Δηλαδή: «Άνδρες Αθηναίοι… Δεν θα έλεγα αυτά τα λόγια, αν δεν φρόντιζα υπερβολικά για όλη την Ελλάδα εν γένει, γιατί και εγώ είμαι Έλληνας από παλαιά και δε βαστά η ψυχή μου να βλέπω την Ελλάδα υποδουλωμένη αντί ελευθέρας…» (Ηρόδοτου Ιστορία, Θ’, 45).

– Ο Αρριανός (Ανάβασις Αλεξάνδρου Ι.16) γράφει ότι ο Μ. Αλέξανδρος, μετά τη μάχη του Γρανικού, έστειλε από τα λάφυρα στους αθηναίους τριακόσιες περσικές πανοπλίες, ως ανάθημα προς την πολιούχο Αθηνά, διαμηνύοντας να τεθεί κάτω απ’ αυτές η επιγραφή: «Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες, πλην Λακεδαιμονίων, από των βαρβάρων των την Ασίαν κατοικούντων».

Τι εννοούσε ο Αλέξανδρος; Πουθενά δεν αναφέρει πως δεν είναι έλληνας ούτε ξεχωρίζει τους μακεδόνες από τους άλλους έλληνες. Αν ήταν κι ένιωθε αλλόφυλος ΓΙΑΤΙ θα έστελνε αφιέρωμα στην Αθήνα κι όχι κάπου στη Μακεδονία;

– Ο Αρριανός, επίσης, σε άλλο σημείο των ιστοριών του (Β.14) αναφέρει την επιστολή του Μ. Αλεξάνδρου προς τον Δαρείο, την οποία έγραψε σε απάντηση δικής του επιστολής μετά τη μάχη της Ισσού: «Οἱ ὑμέτεροι πρόγονοι ἐλθόντες εἰς Μακεδονίαν καὶ εἰς τὴν ἄλλην Ἑλλάδα κακῶς ἐποίησαν ἡμᾶς οὐδὲν προηδικημένοι· ἐγὼ δὲ τῶν Ἑλλήνων ἡγεμὼν κατασταθεὶς καὶ τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας διέβην ἐς τὴν Ἀσίαν, ὑπαρξάντων ὑμῶν». [2.14.5]

Δηλαδή: «Οι πρόγονοί σου εισέβαλαν στη Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα και μας προξένησαν καταστροφές, χωρίς εμείς να τους έχουμε κάμει προηγουμένως κανένα κακό· εμένα οι Έλληνες με όρισαν για αρχηγό τους και εισέβαλα στην Ασία, επειδή ήθελα να τιμωρήσω τους Πέρσες, εφόσον εσείς πρώτοι αρχίσατε τις εχθροπραξίες».

– Από αυτά και άλλα πολλά είναι ιστορικά αποδεδειγμένο το αυτονόητο, πως οι αρχαίοι μακεδόνες δεν είχαν καμιά αμφιβολία πως ήταν γνήσιοι έλληνες. Την ίδια ατράνταχτη πίστη περί αυτού είχαν και οι νότιοι έλληνες, γι’ αυτό και επέτρεψαν στους μακεδόνες να παίρνουν μέρος στους ολυμπιακούς αγώνες, πράγμα το οποίο επιτρεπόταν ΜΟΝΟ σε ακραιφνείς έλληνες. Για τούτο έλαβαν μέρος και νίκησαν στο τέθριππο ο Αλέξανδρος Α’ και αργότερα ο Αρχέλαος (413 – 399 π.Χ.).

Κι ενώ αυτά γράφει η Ιστορία, εν έτει 2018, μια κυβέρνηση που θέλει να λέγεται «ελληνική», χωρίς να ρωτήσει τον ελληνικό λαό, κατ’ εντολήν των «αφεντικών», παραδίδει τη μακεδονική ταυτότητα, τη γλώσσα και την εθνικότητα στους σλάβους, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως εισβολείς στα εδάφη της βυζαντινής αυτοκρατορίας με σκοπό τη λαφυραγωγία το έτος 528 μ.Χ.!!!

Ναι! Το δικαστήριο της Ιστορίας έχει, ήδη, ξεκινήσει.