Η νέα Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λακωνίας

Μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στο Επιμελητήριο Λακωνίας στις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου και μετά τη συνεδρίαση του νέου Σώματος τη 13η Δεκεμβρίου, η σύνθεση της νέας επταμελούς διοικητικής επιτροπής έχει ως εξής:

Γιάννης Παναρίτης (πρόεδρος)

Ηλίας Αθανασιάδης (α΄ αντιπρόεδρος)

Κυριάκος Αλεξανδρόπουλος (β΄ αντιπρόεδρος)

Σπύρος Μουρκόγιαννης (γενικός γραμματέας)

Σωτήρης Ηλιόπουλος (οικονομικός επόπτης)

Σωτήρης Ροϊνός (υπεύθυνος ΓΕΜΗ & εξυπηρέτησης επιχειρήσεων)

Πέτρος Μπλέτας (υπεύθυνος συμβουλευτικής υποστήριξης επ/σεων).