“Η Νοσηλευτική πρέπει να γίνει αφορμή μεγάλων διεκδικήσεων”

άρθρο – πρόταση της Αναστασίας Κανελλοπούλου


Η συζήτηση γύρω από την απομάκρυνση της Νοσηλευτικής Σχολής από την Σπάρτη στην Τρίπολη και η υποκατάστασή της από το τμήμα Φυσικοθεραπείας, το οποίο δεν διαθέτει κανένα μέλος ΔΕΠ, πρέπει να αποτελέσει την αφορμή για την έξυπνη και αποτελεσματική διεκδίκηση της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου στην Σπάρτη.

Θεωρώ ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή αντί να βλέπουμε το δένδρο, να δούμε το δάσος.

Η επιστημονική επιτροπή που όρισε ο υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου με αντικείμενο τον επανασχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατέληξε σε ένα πόρισμα από το οποίο βγαίνουμε ζημιωμένοι ως Πανεπιστήμιο και ως κοινωνία. Το πόρισμα αυτό, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς μετά από πιο προσεκτικό διάβασμα, στηρίχθηκε στις εξής αρχές:

• Να ομαδοποιηθούν οι σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και

• Να αναπτυχθούν δύο πανεπιστημιουπόλεις: η Τρίπολη και η Καλαμάτα με την ανάπτυξη νέων τμημάτων και σχολών στις δύο αυτές πόλεις.

Επειδή, όμως, αν παγιδευτούμε στην πολιτική διεκδίκηση και στο επιχείρημα των κοινωνικών απωλειών που θα προκύψουν για την Σπάρτη από την υλοποίηση αυτού του πορίσματος, είναι πολύ πιθανόν να αποκομίσουμε μικρά οφέλη, προτείνω να αντιστρέψουμε την συζήτηση σε επιστημονική και κοινωνική βάση ταυτόχρονα και με δεδομένο ότι η Λακωνία (και η Σπάρτη) είναι από τους νομούς της Ελλάδος με τους χαμηλότερους δείκτες ανάπτυξης, αλλά με τις καλύτερες και ιδιόκτητες υποδομές για το Πανεπιστήμιο, να καταθέσουμε συγκεκριμένη αντιπρόταση στην επιτροπή Γαβρόγλου και να επιμείνουμε για την υλοποίησή της.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να ζητήσουμε με τα επιχειρήματα που αντικειμενικά υπάρχουν, και λόγω υποδομών και λόγω λειτουργούντων ήδη πανεπιστημιακών τμημάτων στην Σπάρτη, τα εξής:

1. Η Νοσηλευτική Σχολή πρέπει να παραμείνει στην Σπάρτη μέχρι να προσαρμοστεί σε κάποια Ιατρική Σχολή, όπως προβλέπεται. Οι υποδομές υπάρχουν, ο εξοπλισμός υπάρχει και για τις περιπτώσεις που το Νοσοκομείο Σπάρτης δεν διαθέτει κάποιες αναγκαίες για την εκπαίδευση των φοιτητών υπηρεσίες, να τις παρέχει άλλο γειτονικό νοσοκομείο, όπως ακριβώς γίνεται με τις αντίστοιχες περιπτώσεις του λεκανοπεδίου Αττικής. Η προσάρτηση της Νοσηλευτικής στην υπό ίδρυση Σχολή Επιστημών Υγείας στην Τρίπολη δεν ανταποκρίνεται στη νομοθεσία που θέλει τις νοσηλευτικές σχολές δίπλα στις ιατρικές.

2. Αντί της μεταφοράς του δικού μας τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Τρίπολη, ώστε με το εκεί τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης να σχηματίσουν τη νέα προτεινόμενη Πολυτεχνική Σχολή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τρεις πανεπιστημιακές σχολές στην Τρίπολη και μία στην Σπάρτη, να αναθεωρηθεί το συγκεκριμένο σημείο του πορίσματος της επιτροπής Γαβρόγλου, έτσι ώστε το τμήμα της Τρίπολης να μεταφερθεί στην Σπάρτη και η Πολυτεχνική Σχολή να δημιουργηθεί στην Σπάρτη διαμορφώνοντας μία ισορροπία πλέον μεταξύ των πόλεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και με την Σχολή Διοίκησης που ιδρύεται στην Καλαμάτα. Ουσιαστικά τμήμα Διοίκησης υπάρχει στην Σπάρτη, αλλά περιορισμένο στην Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών. Θα πρέπει το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Καλαμάτας να μεταφερθεί στην Σπάρτη, έτσι ώστε μαζί με το τμήμα Αθλητικού Management να δημιουργηθεί η Σχολή Διοίκησης, με μεταφορά και του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας από την Τρίπολη, έτσι ώστε η Σχολή Διοίκησης στην Σπάρτη να έχει τρία τμήματα:

→ Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

→ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού

→ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Τα δε τμήματα

→ Χρηματοοικονομικής και

→ Λογιστικής και Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης,

τα οποία λειτουργούν στην Καλαμάτα, να μετακινηθούν από την Καλαμάτα και να ενσωματωθούν στην Σχολή Οικονομίας της Τρίπολης.

Με τις παραπάνω προτεινόμενες ρυθμίσεις, θα ισορροπήσει η πρόταση της επιτροπής Γαβρόγλου, η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου θα έχει μεγάλο θετικό οικονομικό αποτέλεσμα για το υπουργείο Παιδείας λόγω των υποδομών που υπάρχουν στην Σπάρτη και θα υπάρξει κοινωνική ισορροπία.

Οι δε Σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις τρεις πόλεις θα αναπτυχθούν ως εξής:

ΣΠΑΡΤΗ (6 τμήματα)

1. Πολυτεχνική Σχολή (2 τμήματα)

2. Σχολή Διοίκησης (3 τμήματα)

3. Νοσηλευτική Σχολή (προσωρινά) (1 τμήμα)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (4 τμήματα)

1. Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων (2 τμήματα)

2. Σχολή Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Σπουδών (2 τμήματα)

ΤΡΙΠΟΛΗ (7 τμήματα)

1. Σχολή Επιστημών Υγείας ( 4 τμήματα)

2. Σχολή Οικονομίας (3 τμήματα)

Η επιτροπή Γαβρόγλου προτείνει την δημιουργία μιας εντελώς ανισόρροπης και ατεκμηρίωτης κατάστασης με τα εξής τμήματα ανά πόλη:

ΣΠΑΡΤΗ (2 τμήματα)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (7 τμήματα)

ΤΡΙΠΟΛΗ (9 τμήματα)

Θα πρέπει να πιστέψουμε στο δικαίωμα της πόλης μας να είναι προνομιούχα και να μην αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την ανακατάταξη του Πανεπιστημίου μίζερα. Η Σπάρτη πρέπει να διεκδικήσει δυναμικά τις παραπάνω σχολές. Άλλωστε αυτή η παραχώρηση εκ μέρους της κυβέρνησης μπορεί να είναι και εν μέρει το αντιστάθμισμα για την απώλεια του ΚΕΕΜ.