Η ομιλία Γρηγοράκου στη Βουλή για την ΕΡΤ (video)

Grigorakos

Grigorakos

Παρακολουθήστε την ομιλία του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή Λακωνίας Λεωνίδα Γρηγοράκου στη συνεδρίαση για τη μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις», που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 27/4.