Η “Πελοπόννησος Πρώτα” για τις εξελίξεις στη διαχείριση απορριμμάτων

aporrimmata

aporrimmata

Τα παρακάτω διευκρινίζει η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου εν σχέσει με την εξέλιξη του διαγωνισμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω ΣΔΙΤ:

Οι πρόσφατες απορρίψεις από το δ΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (αποφάσεις 1076 & 1077/24-3-2015) των ενστάσεων των κατοίκων και του δήμου Οιχαλίας αφορούν κύρια διαδικαστικά, διοικητικά θέματα στη διαχείριση του έργου. Δεν αφορούν ζητήματα περιβαλλοντικά και επιστημονικο-τεχνικά που θα εξεταστούν από το ε΄ τμήμα του ΣτΕ στις 13/5/2015 μετά από ένσταση πολλών φορέων (μεταξύ αυτών και η προσφυγή των περιφερειακών συμβούλων της παράταξής μας) κατά της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου από τον προηγούμενο υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Οι παραπάνω αποφάσεις του ΣτΕ προφανώς επηρεάζουν τις αντίστοιχες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έτσι προέκυψε η 54/9-3-2015 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ανέβαλε τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων της διοίκησης έως την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ.

Το απαράδεκτο στη διαχείριση των απορριμμάτων είναι ότι, μ’ ευθύνη της Περιφέρειας και της στάσης αρκετών δημάρχων, καθημερινά το πρόβλημα επιδεινώνεται σε πολλές πόλεις της Περιφέρειάς μας.

Απαιτείται από την πλευρά της κυβέρνησης να παρθούν άμεσα πρωτοβουλίες, όπου σε συνέχεια της οριστικοποίησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και της αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) θα κατατεθεί πλήρης πρόταση εναλλακτικού μοντέλου διαχείρισης αντίθετη με αυτή των ΣΔΙΤ, όπως κατά καιρούς έχουμε αναλύσει.

Μέσα απ’ αυτή επιβάλλεται άμεσα σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και τους δήμους:

1. Η αντιμετώπιση της ενδιάμεσης φάσης έως την οριστικοποίηση του σχεδίου

2. Η δημιουργία ενός τουλάχιστον ΧΥΤΥ σε κάθε περιφερειακή ενότητα”.