Η “Πελοπόννησος Πρώτα” για το φράγμα Κελεφίνας

Voudouris

Voudouris

Τη στάση της για το αναπτυξιακό έργο του φράγματος της Κελεφίνας αποσαφηνίζει η μείζων αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Σώματος στις 6/10, όταν και εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Χαρακτηρίζοντας το έργο σημαντικό, η “Πελοπόννησος Πρώτα” διευκρινίζει πως υποστήριξε την υλοποίησή του για λόγους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς, αλλά κατέγραψε σειρά παρατηρήσεων σε θέματα που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του, με την οικονομικότητα, την κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία του. Επεσήμανε ακόμη τον κίνδυνο της ουσιαστικής ακύρωσης του έργου, εάν δεν προχωρήσει άμεσα η μελέτη και κατασκευή των δικτύων μεταφοράς του νερού στα πεδία εφαρμογής, ενώ ανέπτυξε την πάγια θέση ότι η εκτέλεση, η λειτουργία και η διεύθυνση έργων διαχείρισης υδατικών πόρων οφείλουν να ευρίσκονται αποκλειστικά υπο κοινωνικό και δημόσιο έλεγχο.

Εξάλλου, με αφορμή την τελευταία συνεδρίαση του ΠΕΣΥ, η παράταξη Βουδούρη χαρακτηρίζει ως αυταρχική και αλαζονική τη συμπεριφορά του περιφερειάρχη, καταγγέλλοντας πως στις μαραθώνιες συνεδριάσεις η ελλιπής ενημέρωση στα υπό συζήτηση θέματα αποτελούν τον κανόνα.