Η πόλη της Ζακύνθου

Η πόλη της Ζακύνθου (Λία Μητροπούλου)