Η ρούγα των Πιοντών

Η ρούγα των Πιοντών, Μάνη (Βασίλης Μαυρούτσος)