Το περιφερειακό συμβούλιο αποφάσισε να συνεδριάσει και σε πόλεις της Πελοποννήσου εκτός της έδρας του, προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις ανοικτές και δημόσιες συνεδριάσεις του.

Έτσι αποφασίστηκε να συνέλθει στο Ναύπλιο («Βουλευτικό») στις 9 Ιουλίου και ώρα 5.00′ μμ και στη Σπάρτη (διοικητήριο Λακωνίας) το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Καλούνται όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις δύο παραπάνω συνεδριάσεις.