Η Σπάρτη προτείνει διαδρομή για το Spartan Race

spartan race

spartan race

H ορισθείσα από το δήμο Σπάρτης ομάδα εργασίας η οποία έχει αναλάβει το σχεδιασμό και τη διαπραγμάτευση με την εν Ελλάδι διοργανώτρια εταιρεία TAF για την πραγματοποίηση του Spartan Race επί σπαρτιατικού εδάφους προχώρησε σε πρώτη φάση το ζήτημα ορισμού της διαδρομής του αγώνα.

Η σχετική συνεδρίαση πραγματαποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου, προεδρεύοντος του δημάρχου κ. Βαλιώτη. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους κ.κ. Νίκο Αλεξανδρόπουλο (δικηγόρο), Κωνσταντίνο Κορωνιό (υπ. διδάκτορα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), Πάνο Παπαδολιά (πολιτιστικό σύμβουλο), Αικατερίνη Σάλαρη (δικηγόρο), καθώς και από τους εκπρόσωπους των υπολοίπων δημοτικών παρατάξεων κ.κ. Παναγιώτη Κουμουνδούρο και Θεοφάνη Λάζαρη.

Σε συνεργασία με τον δασολόγο κ. Παναγιώτη Μαχαίρα και βάσει κριτηρίων που έχουν ήδη τεθεί στο τραπέζι από την εταιρεία TAF, επελέγησαν δύο διαφορετικές διαδρομές (μεγαλύτερης και μικρότερης έκτασης), που εμπλέκουν τον ποταμό Ευρώτα καθώς και αρκετά ιδιαίτερα σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος παράλληλα με αυτόν.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης δόθηκε η ευκαιρία να γίνει συζήτηση και επί της διαδρομής αλλά και επί του αγώνα γενικότερα και των χαρακτηριστικών του, όπως επίσης και επί των σημείων προς διαπραγμάτευση με τη διοργανώτρια εταιρεία, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των δημοτών στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Κατόπιν της συνεδρίασης και της ενημέρωσης των εκπροσώπων όλων των δημοτικών παρατάξεων, η πρόταση με τις διαδρομές θα αποσταλεί στην TAF, έτσι ώστε στα τέλη Αυγούστου να βρεθεί στη Σπάρτη κλιμάκιο του Spartan Race που θα οριστικοποιήσει το χώρο διεξαγωγής του αγώνα.