Η σύνθεση του νέου ΔΣ της Ένωσης Επιχειρηματιών Μονεμβασίας

Ύστερα από την εκλογική διαδικασία της 1ης Δεκεμβρίου τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης Επιχειρηματιών Μονεμβασίας συνεδρίασαν και προέβησαν στην κατανομή αξιωμάτων. Πρόεδρος εξελέγη ο Γεώργιος Δέμελος, αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Σεμπέπος, γραμματέας ο Θεόδωρος Χαραμής, ταμίας η Γεωργία Πάτουχα, μέλος ο Ευάγγελος Χαραμής και αναπληρωματικό μέλος ο Δημήτριος Δρίβας.