Η χρησιμότητα των παιδικών βιβλίων στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών

Τα παιδικά βιβλία και παραμύθια αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για να αναπτύξετε τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την ηλικία του παιδιού ώστε αυτό να βοηθηθεί στους τομείς που υστερεί, όπως στη συγκέντρωση προσοχής, την παραγωγή λέξεων/ήχων, την ακουστική προσοχή, την περιγραφή, την κατανόηση κλπ.

Πιο αναλυτικά, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας χρησιμοποιώντας βιβλία που απευθύνονται στην ηλικία τους ενισχύετε τους εξής τομείς:

Συγκέντρωση προσοχής: Ξεφυλλίζοντας μαζί με το παιδί ένα βιβλίο, είναι ένας πολύ καλός τρόπος να του αυξήσετε τη διάρκεια συγκέντρωσης της προσοχής. Στην προσχολική ηλικία ο στόχος μας είναι να μπει το παιδί στη διαδικασία, με τη δική μας βοήθεια, να ονομάσει πράγματα και αντικείμενα που απεικονίζονται στο βιβλίο και του προκαλούν το ενδιαφέρον. Αν το παιδί δεν βρίσκει ενδιαφέρον στη δραστηριότητα αυτή, μπορείτε να δοκιμάσετε την ίδια διαδικασία με βιβλία που κάνουν ήχους ή με τρισδιάστατες εικόνες.

Παραγωγή ήχων και λέξεων: Μέσω του βιβλίου μάς δίνεται η δυνατότητα να ονομάζουμε αντικείμενα που απεικονίζονται, αλλά μπορούμε επίσης να ονομάσουμε ενέργειες και επίθετα, πχ “Κοίτα το παιδί τραγουδάει λαλαλα” ή “Να μία μεγάλη μπάλα!”. Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιο του παιδιού (εκτός από ουσιαστικά και ρήματα ή επίθετα), αλλά και το ωθούμε να μιμηθεί/παραγάγει ήχους ή και λέξεις κάνοντας όπου μας δίνεται η ευκαιρία ήχους ζώων ή αντικειμένων.

Κατανόηση: Προσπαθήστε να μετατρέψετε το βιβλίο σε μια πηγή ερωτήσεων για το παιδί. Με τον τρόπο αυτό “χτίζεται” η δεξιότητα της κατανόησης, πχ “Κοίτα ένα σπίτι! Το βλέπεις; Τι άλλο βλέπεις;’’ ή “Κοίτα ένα μεγάλο σκυλάκι, υπάρχει κάποιο μικρό σκυλάκι;”. Μέσω αυτής της διαδικασίας ωθείτε το παιδί να συμμετάσχει σε μία μορφή διαλόγου, που είναι εξίσου σημαντικό.

Αναπαράσταση γεγονότων: Παίζοντας ρόλους με αφορμή όσα παρουσιάζονται στο βιβλίο, το παιδί μπαίνει στη διαδικασία να αναγνωρίσει τα συναισθήματα, να χρησιμοποιήσει και ενισχύσει τη φαντασία του, να βελτιώσει τις γλωσσικές του ικανότητες, αλλά και να συνεργαστεί μαζί σας.

Φροσούλα Μπάτζιου (λογοθεραπεύτρια)

υπεύθυνη Κέντρου Λογοθεραπείας “Χάρισμα”

Αγησιλάου 48, Σπάρτη

τηλέφωνα 2731 5 51035 & 6942976751