Θέλετε αποζημιώσεις; Εξοφλήστε τις ασφαλιστικές εισφορές 2015 έως το τέλος του μήνα

ELGAΤο έτος 2015 ήταν χρονιά που σημειώθηκαν πολλά δυσμενή καιρικά φαινόμενα που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των αποζημιώσεων για τις ζημιές αυτές είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Από τις μέχρι τώρα πληρωμές που πραγματοποίησε ο ΕΛΓΑ, παρατηρήθηκε ότι μεγάλος αριθμός παραγωγών δεν έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολό τους, με συνέπεια να μην τους καταβάλλονται οι υπολογισθείσες αποζημιώσεις.
Για το λόγο αυτό ενημερώνει τους παραγωγούς πως η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του 2015 είναι η 31η Μαρτίου 2016 και τα αντίστοιχα ποσά θα πρέπει να κατατεθούν στον ειδικό λογαριασμό του στην τράπεζα Πειραιώς, με κωδικό ΜΠ 715.

Ειδικότερα:

  • Όσοι παραγωγοί είχαν επιλέξει ως τρόπο καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς του 2015 την εξουσιοδότηση και χρέωση του τραπεζικού τους λογαριασμού από τον ΕΛΓΑ θα πρέπει να ελέγξουν τις κινήσεις του λογαριασμού τους ή να επικοινωνήσουν με το 1540, προκειμένου να βεβαιωθούν για το αν υπάρχει ή όχι οφειλή. Σε περίπτωση που υπάρχει, αυτή θα πρέπει να κατατεθεί απευθείας στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΓΑ και μέχρι 31/3/2016. Πριν την εκπνοή της προθεσμίας, ο ΕΛΓΑ είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει, σε όσους τον έχουν εξουσιοδοτήσει, σε χρεώσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών και είναι ευνόητο πως δεν θα γίνονται εκ νέου χρεώσεις σε ήδη εξοφλημένες ασφαλιστικές εισφορές.
  • Όσοι παραγωγοί είχαν επιλέξει ως τόπο καταβολής την απευθείας κατάθεση πρέπει έως 31/3 να καταθέσουν το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς για το 2015. Όσοι παραγωγοί έχουν δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου θα λάβουν, τις αμέσως επόμενες ημέρες, γραπτό μήνυμα με το οποίο θα ενημερωθούν για το ακριβές οφειλόμενο ποσό.

Επισημαίνεται πως όσοι παραγωγοί είχαν εξουσιοδοτήσει τον ΕΛΓΑ να προβεί σε χρέωση του τραπεζικού τους λογαριασμού και δεν διαπιστώσουν κινήσεις χρέωσης από τον Οργανισμό στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ή όσοι είχαν επιλέξει την απευθείας κατάθεση ως τρόπο εξόφλησης και δεν λάβουν γραπτό μήνυμα, θα πρέπει να επικοινωνούν με το 1540, προκειμένου να ενημερωθούν για το ακριβές ποσό της οφειλόμενης ασφαλιστικής τους εισφοράς 2015.