Θαλασσογραφία

Θαλασσογραφία (Γιώργος Μακρυκώστας)