Θερινό σχολείο αγροτικής επιχειρηματικότητας στο Γεράκι

Τη Δευτέρα 3 Ιουλίου θα ξεκινήσει στο Γεράκι του δήμου Ευρώτα το θερινό σχολείο αγροτικής επιχειρηματικότητας.

Θα συναντηθούν δέκα μαθητές από γυμνάσιο της Ρουμανίας, δέκα του γυμνασίου Γερακίου, μαζί με τέσσερις εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων σχολείων, και θα παρακολουθήσουν το σχολείο, που θα υλοποιηθεί από εκπαιδευτές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) και του ερευνητικού φορέα IZES, με διαλέξεις ερευνητών και επιχειρηματιών της τοπικής κοινωνίας και παράλληλες εκπαιδευτικές εκδρομές στο δήμο Ευρώτα.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της βιώσιμης ανάπτυξης και θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες στον τομέα του περιβάλλοντος και της γεωργίας. Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης το εκπαιδευτικό υλικό που πρόκειται να παραχθεί θα είναι διαθέσιμο στο ευρύτερο κοινό.

Παράλληλα με τα θερινά μαθήματα, την Τετάρτη 5/7 ο δήμος Ευρώτα θα διοργανώσει τη 2η ημερίδα του έργου με συμμετοχή τοπικών φορέων, μαθητών και γονέων, μη κυβερνητικών οργανισμών, τοπικών αγροτών κ.ά. Ο κύριος σκοπός της είναι να μοιραστούν οι μαθητές τη νέα γνώση που θα αποκτήσουν μέσω των ανοικτών μαθημάτων με την τοπική κοινότητα, καθώς επίσης και να παρουσιαστούν νέες, πρωτοποριακές και εφαρμοσμένες πρακτικές στον αγροτικό τομέα από σχετικούς φορείς.

Ο δήμος Ευρώτα συμμετέχει ως εταίρος στο εν λόγω έργο, το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, μέσω του Ελληνικού Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Ο σκοπός του “Geo-Ergon Paideia” είναι να προσελκύσει τους νέους ανθρώπους της υπαίθρου να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα και να μην εγκαταλείψουν την αγροτική κληρονομιά τους. Θα τους παρέχει κίνητρα, εμπειρία, βιωματική μάθηση και εκπαίδευση, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες που μελλοντικά θα τους βοηθήσουν να γίνουν αγρότες επιχειρηματίες με οικολογική ταυτότητα, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου τους. Οι δράσεις του έργου επικεντρώνονται στους μαθητές των σχολείων, πριν αυτοί φθάσουν να επιλέξουν το μελλοντικό τους επάγγελμα, αλλά και στους καθηγητές και τους γονείς τους, με τη συνεργασία των τοπικών φορέων και κοινοτήτων και τη συνδρομή του επιχειρηματικού κόσμου (στον αγροδιατροφικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό τομέα).