Θεώρηση και χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

AmeΑ

ΑmeΑ

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, ανακοίνωσε ότι δημοσιεύτηκε διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί θεώρησης και χορήγησης δελτίων μετακίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Επιπλέον, ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2013 ορίστηκε η 31η Μαΐου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέρχονται στην υπηρεσία ή στα κατά τόπους αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, προσκομίζοντας όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 27313 63234 (κ. Φλεβαράκη Παναγιώτα) και 27313 63230 (κ. Λύρα Αναστασία).