Θολωτός τάφος, Πελλάνα

Μυκηναϊκός θολωτός λαξευτός τάφος (Ελπίδα Αποστολέλη)