Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Εξαγωγέων Πελοποννήσου

syndesmos exagogeon Peloponnisou

syndesmos exagogeon Peloponnisou

Με πρωτοβουλία επιχειρηματιών και εξαγωγέων της Πελοποννήσου και με τη συνεργασία και υποστήριξη των Επιμελητηρίων Αρκαδίας και Ηλείας, δημιουργήθηκε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Πελοποννήσου (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου – μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Προτεραιότητα της διοίκησης είναι η ενίσχυση δράσεων για την τόνωση της εξαγωγικής δραστηριότητας όλων των κλάδων (τρόφιμα, ποτά, δομικά υλικά κλπ), η ένταξη μελών στο μητρώο του Συνδέσμου με ανταποδοτικά οφέλη όπως ενημερωτικές εκδηλώσεις και σεμινάρια, συμμετοχή σε εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και σε ευρωπαϊκά προγράμματα, δημιουργία ιστοσελίδας για Β2Β πωλήσεις με συνδυασμένες αποστολές προϊόντων και καθοδήγηση των επιχειρήσεων που θέλουν να εξαγάγουν τα προϊόντα τους, και φυσικά η άμεση και αποτελεσματικότερη προβολή τους στη διεθνή αγορά και η συνεργασία με τους εκάστοτε επιχειρηματίες.

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Πελοποννήσου καλεί όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, προκειμένου να εγγραφούν, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Συνδέσμου στα τηλέφωνα 6942201613 (Άκης Πετρόπουλος) και 6932609500 (Αντώνης Παρασκευόπουλος) όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.