Βάσει επίσημης ενημέρωσης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η απορρόφηση της κοινοτικής συνδρομής στο νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ), με τις μέχρι σήμερα πληρωμές, έχει ξεπεράσει το 33,5% μαζί με τους πόρους της προκαταβολής (31,18% χωρίς προκαταβολή) που έχουν εισρεύσει στη χώρα.

Με αυτές τις επιδόσεις:

  • Το ΠΑΑ υπερκάλυψε τον στόχο του ΕΣΠΑ, συνεισφέροντας με το μεγαλύτερο ποσό απορρόφησης πόρων στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και κατ΄ επέκταση εισροής κοινοτικών πόρων στη χώρα μεταξύ των 20 επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
  • Το ΠΑΑ ξεπέρασε τον κοινοτικό μέσο όρο απορρόφησης πόρων, παρά την καθυστέρηση έγκρισής του κατά ένα χρόνο σε σχέση με τα προγράμματα των λοιπών κρατών-μελών, και μάλιστα είναι δεύτερο ως προς το ρυθμό αύξησης πληρωμών μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ.
  • Έχει υπερκαλυφθεί ήδη από το 2017 ο κανόνας ν+3 και για το έτος 2018, ενώ έχει ήδη καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος της υποχρέωσης πληρωμών και για το 2019.
  • Οι πληρωμές του ΠΑΑ στην τριετία 2015-2017 είναι οι υψηλότερες κατ΄ έτος της τελευταίας δεκαετίας, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
Τι αναμένεται προσεχώς

Ο προγραμματισμός των προκηρύξεων των μέτρων του ΠΑΑ τους προσεχείς μήνες έχει ως εξής:

  • «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» ύψους 15.000.000 ευρώ.
  • «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (κομφούζιο)» του μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020, ύψους 20.000.000 ευρώ.
  • Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων ύψους 38 εκατ. ευρώ.
  • Οι δράσεις της βιολογικής γεωργίας, ύψους 100 εκατ. €.
  • Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης 12 εκατ. ευρώ.
  • Οι λοιπές δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις από τα προγράμματα CLLD/Leader, με την ολοκλήρωση της αναμόρφωσής τους από τις ομάδες τοπικής δράσης.

Το ΥΠΑΑΤ τονίζει ότι σε αντίθεση με το παρελθόν αποτελεί στρατηγική επιλογή στην υλοποίηση του νέου προγράμματος η συνεργασία του με τις Περιφέρειες της χώρας. Εκχωρούνται έτσι σε αυτές σημαντικές αρμοδιότητες, αλλά και πόροι που ξεπερνούν το 37% των πόρων του ΠΑΑ, ενώ για την υποστήριξη της διοικητικής επάρκειας των υπηρεσιών των Περιφερειών εκχωρήθηκε τεχνική βοήθεια ύψους 8 εκ. € περίπου.