Κάλεσμα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

sxoleio

Η λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου του δήμου Σπάρτης συνεχίζεται και την τρέχουσα σχολική χρονιά 2020 – 2021 με στόχο να παρέχει δωρεάν μαθήματα πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε οικονομικά αδύνατους μαθητές και απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δικαιούχοι του κοινωνικού φροντιστηρίου είναι μαθητές του δήμου Σπάρτης, με κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα το οικογενειακό εισόδημα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη, παράγοντες όπως, η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, οι αναπηρίες και τα προβλήματα υγείας.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται έως και τις 30/9 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, δύναται να αξιολογηθούν νέες αιτήσεις μόνο κατ’ εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

Το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι συνάρτηση της συμμετοχής και των ειδικοτήτων των εθελοντών καθηγητών.

Οι μαθητές που επιθυμούν να ωφεληθούν της δράσης καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση, καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά:

• Αίτηση/δήλωση μαθημάτων παρακολούθησης από τον γονέα/κηδεμόνα.

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος γονέα/κηδεμόνα.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

• Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκκαθαριστικό, προσκομίζεται αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που παρελήφθη από τη ΔΟΥ.

• Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

• Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει).

• Έκθεση κοινωνικής έρευνας (όπου και όταν απαιτείται).

• Οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί την κατηγοριοποίηση σε ευπαθή κοινωνική ομάδα.

Το κοινωνικό φροντιστήριο θα στεγάζεται και φέτος σε σχολικές αίθουσες του 2ου ΓΕΛ Σπάρτης.

Για πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του δήμου (Ευαγγελιστρίας 85-87, 2ος όροφος) και στα τηλέφωνα 27310 22226, εσ. 121, 123.

Πρόσκληση προς τους καθηγητές

Ο δήμος καλεί και φέτος όσους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων (αδιόριστους, διορισμένους, αναπληρωτές, ιδιώτες, συνταξιούχους, πτυχιούχους ανέργους, ιδιώτες, ξένων γλωσσών, χορού, μουσικής κ.ά) επιθυμούν να συμμετάσχουν στο κοινωνικό φροντιστήριο να δηλώσουν την πολύτιμη εθελοντική συμμετοχή τους στην προσπάθεια αυτή.

Ενόψει του σχεδιασμού του προγράμματο του κοινωνικού φροντιστηρίου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές να δηλώσουν έως και τις 25 Σεπτεμβρίου ειδικότητα, μαθήματα και ώρες που προτίθενται να διαθέσουν εβδομαδιαίως. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Σπάρτης, στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω.