Κάστορας ποταμός

Κάστορας ποταμός στο Καστόρι Λακωνίας (Γιάννης Ξύδης)