Κάστρο: 2,5 εκατ. ευρώ για τη σταθεροποίηση βράχων

Monemvasia

Monemvasia

Υπεγράφη στις 24/1 από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη η απόφαση ένταξης χρηματοδότησης της πράξης “Μέτρα σταθεροποίησης βραχωδών πρανών Κάστρου Μονεμβασίας” στον άξονα προτεραιότητας 8 – Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Πελοποννήσου του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι”. Φορέας υλοποίησης είναι ο δήμος Μονεμβασίας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, αφορά στη λήψη μέτρων και την πρόληψη κινδύνων στο Κάστρο που απορρέουν από καταπτώσεις και αποκολλήσεις βράχων.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν καθαιρέσεις επισφαλών τεμάχων συνολικού όγκου 1.500 κ.μ., κατασκευές λιθοδομών για τη στήριξη μεγάλων τεμάχων, αγκυρώσεις μεμονωμένων τεμάχων (θα αγκυρωθούν 55 τεμάχια με συνολικό όγκο 1.975,50 κ.μ.), τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος πάνω στο πρανές και σε θέσεις όπου η βραχομάζα είναι έντονα κερματισμένη και χαλαρωμένη, όπως και σε θέσεις που εμφανίζονται επικρεμάμενοι βράχοι πάνω από κατοικίες. Τέλος, θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν βραχοπαγίδες.