Κίνηση ανθρωπιάς από τους Φίλους του Νοσοκομείου Σπάρτης

Ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου Σπάρτης επισκέφθηκε τους ασθενείς του νοσοκομείου Σπάρτης καθώς και τους διαμένοντες στο Ψυχαργώ, προκειμένου να τους προσφέρει συμβολικά δώρα και να ανταλλαγούν ευχές.