Κίνηση ευαισθησίας από τους αρτοποιούς της ΕΠΑΣ Σπάρτης

Σε περίοδο έντονης κοινωνικοοικονομικής κρίσης, ο εθελοντισμός και η ευαισθησία προς τον πλησίον είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.
Ο εθελοντισμός είναι μια διαχρονική ανθρωπιστική και αναπτυξιακή αξία.
Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την κοινωνική αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά, και δεν αποτελεί μέσο αυτοπροβολής. Ο εθελοντισμός διδάσκεται. Το σχολείο μας συμμετέχει σ’αυτή την προσπάθεια, που ως στόχο έχει την ανάδειξη της εθελοντικής προσφοράς ως προτύπου συμπεριφοράς για τη νέα γενιά, την προώθηση του προτύπου του εθελοντή ως ευαισθητοποιημένου ενεργού πολίτη που έμπρακτα συμμετέχει στα κοινά, παρεμβαίνει στα κοινωνικά δρώμενα και είναι ικανός και πρόθυμος να επιφέρει αλλαγές στην καθημερινότητα του κοινωνικού συνόλου του οποίου είναι μέλος, και τέλος την προώθηση του εθελοντισμού ως μέσου σφυρηλάτησης της κοινωνικής αλληλεγγύης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.
Οι μαθητές της ειδικότητας Αρτοποιΐας – Ζαχαροπλαστικής της ΕΠΑΣ Σπάρτης, στηρίζοντας ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, και συμβάλλοντας στην προβολή του δυικού συστήματος μαθητείας, όπως εφαρμόζεται από τις Σχολές του ΟΑΕΔ, διαθέτουν την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου παρασκευάσματα της πρακτικής τους άσκησης (μελομακάρονα – χριστόψωμα) σε τριάντα οικογένειες του δήμου Σπάρτης, με τη συνδρομή των υπευθύνων του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” του δήμου.

Ο διευθυντής Παν. Α. Σαρρής