Καθήκοντα δημάρχου στην Ελαφόνησο αναλαμβάνει η Ευσταθία Λιάρου

Δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ελαφονήσου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2/7 με μοναδικό θέμα τον ορισµό αντιδηµάρχου που θα ασκήσει τα καθήκοντα δηµάρχου, ύστερα από την αργία που επιβλήθηκε στον Χαράλαμπο Λιάρο.

Το Σώμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ορίσει δημαρχεύουσα την αντιδήµαρχο Ευσταθία Λιάρου, µε αναπληρώτριά της, για τις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύµατος, τη δημοτικό σύμβουλο Σταυρούλα Λιάρου – Μέντη.

Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας Γεώργιος Αρώνης, Μιχαήλ Αρώνης, Αντωνία Ψαρομμάτη, Μαρία Γ. Αρώνη και Σταύρος Αρώνης δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν.