Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και ποταμών σε όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου Σπάρτης, προκειμένου να απομακρυνθούν αυτοφυής βλάστηση, φερτά υλικά και απορρίμματα, για την καλύτερη παροχέτευση των νερών και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου και έχουν προϋπολογισμό 56.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα δίνεται στα σημεία που διαχρονικά παρουσιάζουν υψηλότερη επικινδυνότητα.