Καθορίστηκε το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων 2014

aigoprovata

aigoprovata

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Βαγγέλη Αποστόλου, καθορίστηκε για το 2014 το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων, στο πλαίσιο των μέτρων ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής για τον τομέα αιγοπρόβειου κρέατος.

Ειδικότερα, το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης καθορίστηκε ανά επιλέξιμο ζώο στα 3 ευρώ για τους δικαιούχους της πρόσθετης ενίσχυσης, στα 4 ευρώ για τους δικαιούχους της συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης και στα 4 ευρώ για τους δικαιούχους μετακινούμενους αιγοπροβατοτρόφους.