“Καλά Χριστούγεννα”

ΚΛΙΚ
ΠΙΣΩ του έχει μια Τράπεζα.
Του χρησιμεύει μόνο για να στηρίζει την πλάτη του.
Μπροστά του έχει ένα άδειο κυπελλάκι με την ελεημοσύνη των περαστικών.
Ποιο νόημα έχουν οι ευχές μας για “ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ”;

22-12-2016
Βαγγέλης Μητράκος