Καλοκαιρινά μαθήματα για παιδιά καθημερινά στο “Δημιουργείν”

Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται επίσης η δυνατότητα ατομικών μαθημάτων (και όχι σε γκρουπ).