Καλύβια Σοχάς

Καλύβια Σοχάς (π. Νικόλαος Τσέτσεκας)