Καλύτερες συνθήκες για τους ερευνητές με αναπηρία ζητά το Σωματείο ΑμεΑ Λακωνίας

ereynitis

ereynitis

Το ΔΣ του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Λοβέρδο και στους βουλευτές – μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής σχετικά με την αγνόηση της σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Χάρτα του Ερευνητή» από το περιεχόμενο του νομοσχεδίου «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και άλλες διατάξεις».

Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή σύσταση προδιαγράφει καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλο το ερευνητικό προσωπικό ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβάνοντας πρόνοιες και για ερευνητές με αναπηρία, που τώρα είναι σχεδόν ανύπαρκτες σε όλα τα ερευνητικά κέντρα. Συνεπώς, η συμμόρφωση της κείμενης νομοθεσίας με τη «Χάρτα του Ερευνητή» οδηγεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας, φυσικής και ηλεκτρονικής, στα ελληνικά πανεπιστήμια και στα ελληνικά ερευνητικά κέντρα.

Σημειώνοντας ότι επιπλέον της πρόβλεψης αυτής, υπάρχει και η παράγραφος 6 του άρθρου 21 του συντάγματος που αναφέρει ότι «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», το Σωματείο αναμένει οι βουλευτές να πράξουν τα δέοντα σε αυτό το σχέδιο νόμου. «Η διασφάλιση ευεργετικών προνοιών για ερευνητές με αναπηρία αποτελεί, εκτός από ηθική υποχρέωση και συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή επιταγή, πρωτίστως και απαρέγκλιτα συνταγματική υποχρέωση του κράτους», επισημαίνει το Σωματείο.