“Καμπανάκι” για την αγροτική οικονομία ο αποχαρακτηρισμός μειονεκτικών περιοχών

Τον κίνδυνο απώλειας κρίσιμου εισοδήματος των αγροτών και κτηνοτρόφων, ειδικά σε ό,τι αφορά στην εξισωτική αποζημίωση, κρούει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης σε επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχωβίτη. Αφορμή στάθηκε το σχέδιο υπουργικής απόφασης για τη νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών, που θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο περιφερειάρχης επισημαίνει στην επιστολή του τόσο το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο διαβούλευσης όσο και το γεγονός ότι οι περιοχές τις οποίες αφορά η απόφαση έχουν μειονεκτικό χαρακτήρα και συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά τη διαδικασία οριοθέτησης.

«Η νέα οριοθέτηση των περιοχών επηρεάζει και μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως την εξισωτική, τα σχέδια βελτίωσης, τους νέους γεωργούς, την αναδιάρθρωση των αμπελώνων, με συνέπεια την απώλεια οικονομικών ενισχύσεων για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους της περιοχής μας. Η εφαρμογή της απόφασης αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του εισοδήματος των κατοίκων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα πληγεί ο ευαίσθητος κλάδος της κτηνοτροφίας και ενδεχομένως να δημιουργηθούν τάσεις εγκατάλειψης καλλιεργούμενων εκτάσεων των απεντασσόμενων μειονεκτικών περιοχών» προειδοποιεί ο κ. Τατούλης.