Καταβάλλει τα οικογενειακά επιδομάτα β’ τριμήνου ο ΟΓΑ

oikogeneia

oikogeneia

Από τη διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώθηκε ότι την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα β’ τριμήνου 2015 (ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών) στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση Α21 μέχρι 26/6/2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η πληρωμή αφορά σε 235.463 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 64.921.421,42 ευρώ.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους των οικογενειακών επιδομάτων υπέβαλαν αίτηση Α21 έως τις 26/6 και δεν τους καταβληθεί το επίδομα, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr), στην ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων», προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον ΟΓΑ.

Επισημαίνεται ακόμη ότι μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21, ο αιτών πρέπει να εκτυπώνει το έντυπο και να προβαίνει σε έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων που δήλωσε. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης στοιχείων, θα πρέπει άμεσα να προβαίνει σε διόρθωση των στοιχείων και επανάληψη της αρχικής αίτησής του (έντυπο Α21).