Καταγγελία Λυμπεροπούλου: “Χωρίς ελέγχους τα αρδευτικά νερά της Πελοποννήσου”


γράφει η Δήμητρα Λυμπεροπούλου, επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης “Πελοπόννησος Οικολογική”


Ένα από τα εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων και το σχεδιασμό έργων που στοχεύουν στην ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης είναι και η παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας των αρδευτικών υδάτων. Συμπληρωματικά με το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των Υδάτων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει καταρτίσει εδώ και δεκαετίες το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας αρδευτικών υδάτων. Αυτό υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια (πρώην Δ/νσεις Εγγείων Βελτιώσεων) και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Το Εργαστήριο Γεωλογικών και Υδατικών Δοκιμών της Διεύθυνσής μας, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, πραγματοποιεί χημικές αναλύσεις σε δείγματα νερού από καθορισμένες θέσεις δειγματοληψίας σε αρκετές περιφερειακές ενότητες της επικράτειας.

Για την ΠΕ Μεσσηνίας, λαμβάνονταν και αναλύονταν δείγματα από 16 θέσεις δειγματοληψίας, επιφανειακές και υπόγειες, μέχρι τη χρονική περίοδο 2011-2012.

Ενδεικτικές θέσεις δειγματοληψίας επιφανειακών υδάτων:

• Πόταμος Πάμισος

• Στραγγιστικό δίκτυο Παμίσου

Ενδεικτικές θέσεις δειγματοληψίας υπόγειων υδάτων:

• Πηγές Κοπρινίτσας αρδευτικού έργου Δωρίου-Ψαρίου

• Πηγές Πανιπερίου αρδευτικού έργου Πανιπερίου

Για την ΠΕ Λακωνίας, λαμβάνονταν και αναλύονταν δείγματα από 26 θέσεις δειγματοληψίας, επιφανειακές και υπόγειες, μέχρι τη χρονική περίοδο 2011-2012.

Ενδεικτικές θέσεις δειγματοληψίας επιφανειακών υδάτων:

• Πόταμος Ευρώτας

• Αρδευτικό Τρινάσου

Ενδεικτικές θέσεις δειγματοληψίας υπόγειων υδάτων:

• Γεωτρήσεις σε διάφορα σημεία της ΠΕ Λακωνίας

Για την ΠΕ Αργολίδας, λαμβάνονταν και αναλύονταν δείγματα από 19 θέσεις δειγματοληψίας, επιφανειακές και υπόγειες, μέχρι τη χρονική περίοδο 2011-2012.

Ενδεικτικές θέσεις δειγματοληψίας υπόγειων υδάτων:

• Πηγές Αναβάλου

• Γεωτρήσεις στο Αργολικό Πεδίο

Για την ΠΕ Κορινθίας, λαμβάνονταν και αναλύονταν δείγματα από 4 θέσεις δειγματοληψίας, επιφανειακές και υπόγειες, μέχρι τη χρονική περίοδο 2011-2012.

Ενδεικτικές θέσεις δειγματοληψίας επιφανειακών υδάτων:

• Λίμνη Στυμφαλίας

Ενδεικτικές θέσεις δειγματοληψίας υπόγειων υδάτων:

• Γεωτρήσεις σε ΤΟΕΒ Καμαρίου

• Γεωτρήσεις σε ΤΟΕΒ Καρυωτίκων

• Γεωτρήσεις σε ΤΟΕΒ Βελανιδιάς

Για την ΠΕ Αρκαδίας, λαμβάνονταν και αναλύονταν δείγματα από 10 θέσεις δειγματοληψίας, επιφανειακές και υπόγειες, μέχρι τη χρονική περίοδο 2011-2012.

Ενδεικτικές θέσεις δειγματοληψίας επιφανειακών υδάτων:

• Πόταμος Αλφειός

Ενδεικτικές θέσεις δειγματοληψίας υπόγειων υδάτων:

• Γεωτρήσεις στην επαρχία Κυνουρίας.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι ανηρτημένα στη σελίδα του ΥΠΑΑΤ.

Μελετώντας τα αποτελέσματα διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις μέχρι τη χρονική περίοδο 2011-2012 και εύλογα αναρωτηθήκαμε γιατί συμβαίνει αυτό.

Αποκαλύπτουμε σήμερα -σύμφωνα με αποκλειστικές αλλά και ασφαλείς πληροφορίες μας- ότι μετά τη χρονική περίοδο 2011-2012 φαίνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει ενδιαφέρον από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για συνέχιση του προγράμματος, καθόσον δεν αποστέλλει καθόλου δείγματα αρδευτικού νερού για ανάλυση.

Περιμένουμε από την περιφερειακή αρχή ξεκάθαρες απαντήσεις για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για την Πελοπόννησο όπως αυτό που αφορά στην ποιότητα και την ποσότητα των αρδευτικών υδάτων.