Κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος

ageladino gala

ageladino gala

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του υπουργείου Αγρατικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος από το εθνικό απόθεμα από τη γαλακτοκομική περίοδο 2013-2014».

Οι δικαιούχοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προς τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μέχρι 31/1/2014, είτε κατ΄ευθείαν είτε μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών εποπτείας γάλακτος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είτε μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, και να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου στην αρχή στην οποία κατατίθενται.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.