Καταρράκτης Νέδας

Ο μεγάλος καταρράκτης της Νέδας (Χρήστος Μπαλαμπάνος)