Κατατακτήριες εξετάσεις 2013-2014

katataktiries

katataktiries

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για τις κατατακτήριες εξετάσεις ορίζεται από τις 13 έως τις 23 Ιανουαρίου. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2013 θεωρούνται εμπρόθεσμες. Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων είναι από 19/2 έως 28/2.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι πτυχιούχοι πανεπιστημίων, ΤΕΙ ισοτίμων προς αυτά ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένα από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και οι πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων.

Το ποσοστό κατάταξης ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε τμήμα πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις γραμματείες των τμημάτων.