ΚΕΕΜ: Διαγωνισμός για είδη κυλικείου

kylikeio

kylikeio

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεων Εφοδιασμού – Μεταφορών διενεργεί επαναληπτικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη προμήθειας ειδών κυλικείου, προυπολογισμού -με βάση την κατανάλωση- περίπου 80.000 ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ως ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 6η Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00′ στη Λέσχη Αξιωματικών του Στρ/δου “Σχη Κ. Δαβάκη” ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, όπου θα γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, παρουσία όσων έχουν υποβάλει φάκελο.

Περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των γενικών και ειδικών όρων του διαγωνισμού δίδονται κάθε μέρα από 8.00′ έως 14.00′, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, στο ΚΕΕΜ/4ο ΕΓ, τηλέφωνο 27310 35380 (εσωτερικό 104-114).