ΚΕΕΜ: Διαγωνισμός για την προμήθεια παγωτών

stratos 2

stratos 2

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού – Μεταφορών διενεργεί συνοπτικό (πρόχειρο) πλειοδοτικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές, για την προμήθεια παγωτών για τις ανάγκες του Κέντρου Ψυχαγωγίας Μονάδος (ΚΨΜ) του ΚΕΕΜ, του συσσιτίου οπλιτών του ΚΕΕΜ και της Λέσχης Αξιωματκών Φρουράς Σπάρτης.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών (δικαιολογητικά – οικονομικές προσφορές) – διενέργειας του διαγωνισμού, είναι η 19η Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00′, στη Λέσχη Αξιωματικών του Στρατοπέδου “Σ/χη Κ. Δαβάκη” ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, όπου θα γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, παρουσία όσων έχουν υποβάλει φάκελο προσφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των γενικών και ειδικών όρων του διαγωνισμού δίδονται κάθε εργάσιμη μέρα κατά τις ώρες 8.00’–14.00′ στο ΚΕΕΜ/4ο ΕΓ, τηλέφωνο 27310 35380 (εσωτερικό 104-114).