Κεντρική πλατεία Σπάρτης

Κεντρική πλατεία Σπάρτης

(Μαρία – Ηρώ Κοκκορού)