Κερδισμένοι οι κτηνοτρόφοι από την αύξηση της εξισωτικής 2016

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου αυξάνεται για το 2016 το ανώτατο ποσό που μπορούν να εισπράξουν οι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης των ορεινών περιοχών, από 100 σε 125 ευρώ το εκτάριο.

Με την αύξηση αυτή εξαντλείται το όριο που επιτρέπει το εγκεκριμένο μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ενώ το συνολικό ποσό που διατίθεται μέσω του ΠΑΑ για το μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης (ενισχύσεις για περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα) μεγεθύνεται κατά 28 εκατ. ευρώ και από 216 εκατ. ευρώ θα φτάσει πλέον στα 244 εκατ., χρήματα που θα καταβληθούν σύντομα στο σύνολό τους.

Οι κύριοι ωφελούμενοι από την αύξηση της αποζημίωσης είναι οι κτηνοτρόφοι, καθώς η κτηνοτροφία αποτελεί τη βασική δραστηριότητα στις ορεινές περιοχές.

Ταυτόχρονα το ΥΠΑΑΤ έχει δρομολογήσει αλλαγές στον ορισμό των μειονεκτικών περιοχών οι οποίες θα κάνουν ορθολογικότερη την κατανομή των αντίστοιχων αποζημιώσεων.

Με την ευκαιρία της υπογραφής της υπουργικής απόφασης το ΥΠΑΑΤ αποσαφηνίζει τα εξής:
“• Στο νέο ΠΑΑ 2014-2020 υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο μέτρο της εξισωτικής σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι πέρυσι, λόγω του νέου κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλαισίου το οποίο είναι βεβαίως υποχρεωμένη να ακολουθεί η χώρα μας.
• Καθοριστική αλλαγή είναι ότι δικαιούχοι της εξισωτικής δεν είναι μόνον οι μόνιμοι κάτοικοι των ορεινών – μειονεκτικών περιοχών αλλά όλοι οι ενεργοί γεωργοί που έχουν εκεί γεωργική εκμετάλλευση (αγροτεμάχια – βοσκότοπο). Επίσης καταργήθηκε το κατώτατο όριο κατοχής εκμετάλλευσης των 2 εκταρίων για να κριθεί κάποιος δικαιούχος της ενίσχυσης, αλλά και άλλα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων που υπήρχαν στο ΠΑΑ 2007-2013. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα διαθέσιμα κονδύλια να κατανέμονται σε περισσότερους δικαιούχους. Οι «παλιοί» δικαιούχοι έχουν κάποια μείωση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αλλά ένας μεγάλος αριθμός αγροτικών εκμεταλλεύσεων παίρνει για πρώτη φορά εξισωτική αποζημίωση, με ό,τι αυτό σημαίνει σε περίοδο κρίσης και έλλειψης ρευστότητας.
• Για τους «παλιούς» δικαιούχους, η σύγκριση δεν πρέπει να γίνεται μόνον με την περσινή χρονιά, καθώς το 2015 αποτελούσε διακριτή περίπτωση (αφού «έκλεινε» το προηγούμενο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και υπήρχαν αδιάθετοι πόροι από άλλα μέτρα που μπορούσαν να διατεθούν για την εξισωτική), οπότε και αυξήθηκε κατ΄εξαίρεση το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο. Η σύγκριση πρέπει να γίνεται με τις παλαιότερες χρονιές, οπότε περιορίζονται σημαντικά οι διαφορές.
• Με το νέο κανονισμό για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα ότι λαμβάνουν εξισωτική και οι δύο σύζυγοι εάν διαθέτουν τις αντίστοιχες εκτάσεις, καθώς και ότι ένας αγρότης που έχει εκτάσεις και σε ορεινή και σε μειονεκτική περιοχή λαμβάνει εξισωτική και για τις δύο εκμεταλλεύσεις του.
• Ειδικά για τους κτηνοτρόφους, μεγάλο μέρος των οποίων είναι δικαιούχοι της εξισωτικής, υπενθυμίζεται επιπλέον ότι θα έχουν μια σημαντική ενίσχυση των εσόδων τους από τις αλλαγές στις συνδεδεμένες ενισχύσεις που αποφάσισε το καλοκαίρι το ΥΠΑΑΤ και οι οποίες θα ισχύσουν από το 2017: Η ενίσχυση στο ζωικό κεφάλαιο, στα μεν αιγοπρόβατα από 5 και 7 ευρώ ανέβηκε στα 11 ευρώ/ζώο, δηλαδή διπλασιάστηκε η ενίσχυση, στα δε βοοειδή ανέβηκε στα 149 ευρώ/ζώο, δηλαδή αυξήθηκε η ενίσχυση κατά 50%”.