Κινητές μονάδες εμβολισμού ζητούν Πετράκος – Δρούγκας

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι Πελοποννήσου Θανάσης Πετράκος και Δημοσθένης Δρούγκας κατέθεσαν ερώτηση στον περιφερειάρχη και τον πρόεδρο του συμβουλίου σχετικά με προβλήματα και τις ελλείψεις του εμβολιαστικού σχεδιασμού κατά του κορωνοϊού.

Οι σύμβουλοι αναφέρουν πως δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στην πλατφόρμα του εμβολιασμού για τα άτομα που για λόγους υγείας είναι κλινήρεις και δεν μπορούν να μετακινηθούν ώστε να πάνε στα εμβολιαστικά κέντρα και ότι μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων κατοικεί σε ορεινά και απομακρυσμένα χωριά, με ανύπαρκτη συγκοινωνία, που καθιστά αδύνατη την μετακίνηση τους.

Υποστηρίζουν επίσης πως παρατηρείται μία δυσλειτουργία του συστήματος αναφορικά με τους ηλικιωμένους που έχουν άυλη συνταγογράφηση και κλείνουν το ραντεβού για εμβολιασμό μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος SMS. Όπως λένε “δεν υπάρχει αντιστοίχηση και ενημέρωση από την πλατφόρμα στο εμβολιαστικό κέντρο για το ραντεβού, με αποτέλεσμα να πηγαίνει ο ηλικιωμένος να κάνει το εμβόλιο, να μην εμφανίζεται το όνομα του, και να δημιουργείται μεγάλη ταλαιπωρία και αναστάτωση στον εμβολιαζόμενο και στο εμβολιαστικό κέντρο”.

Οι κκ Πετράκος Δρούγκας ζητούν την παρέμβαση της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τους δήμους, την 6η ΥΠΕ, και τις διοικήσεις των νοσοκομείων, με σκοπό:

1) Την καταγραφή το ταχύτερο δυνατόν των ηλικιωμένων πολιτών που είτε λόγω υγείας, είτε λόγω έλλειψης μέσων μετακίνησης, αδυνατεί να προσέλθει στα εμβολιαστικά κέντρα

2) Την άμεση διάθεση των απαιτούμενων κονδυλίων για την προμήθεια όλων των αναγκαίων μέσων που θα χρειαστούν για την δημιουργία κινητών μονάδων εμβολιασμού

3) Την άμεση παρέμβαση στο υπουργείο, την 6η ΥΠΕ, και τις διοικήσεις των νοσηλευτικων μονάδων όλων των περιφερειακών ενοτήτων, για την στελέχωση των κινητών εμβολιαστικών μονάδων

4) Την άμεση παρέμβαση στο υπουργείο για διόρθωση της δυσλειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης του ηλεκτρονικού ραντεβού στα εμβολιαστικά κέντρα.