Κλείνει το ΤΕΙ Μηχανικών Πληροφορικής;

lista front

lista front

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), πρόβλημα βιωσιμότητας παρουσιάζουν 49 τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Πρόκειται για 8 ΑΕΙ και 41 ΤΕΙ, τη λίστα των οποίων παρουσίασε χθες το “Έθνος της Κυριακής”. Ανάμεσά τους και το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου, με έδρα τη Σπάρτη.

Οι σχολές αυτές, που χαρακτηρίζονται από τους αξιολογητές ως “μη αυτοδύναμες”, λειτουργούν αυτή τη στιγμή με λιγότερα από εννέα μέλη ΔΕΠ, κάτι που δεν συνιστά πανεπιστήμιο ή τεχνολογικό ίδρυμα. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Βίβιαν Μπενέκου, αυτά τα τμήματα έχουν μπει ήδη στη “μαύρη λίστα”, με πιθανότερη συνέπεια να μην υπάρχουν στο μηχανογραφικό του 2015.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι “παρά την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά», σημαντικός αριθμός τμημάτων ΑΕΙ εξακολουθεί να μην πληροί το κριτήριο της αυτοδυναμίας, δηλαδή ο αριθμός των μελών ΔΕΠ/ΕΠ να είναι μεγαλύτερος του 9». Έτσι η ΑΔΙΠ παρακινεί τα ΑΕΙ και το υπουργείο Παιδείας να πάρουν ουσιαστικές αποφάσεις, ζητώντας μια νέα «Αθηνά».

Ολα θα περάσουν ξανά από την κρησάρα της Αρχής Αξιολόγησης, και το υπουργείο θα αποφασίσει το μέλλον τους. Η ΑΔΙΠ με λίγα λόγια θα κληθεί να γνωμοδοτήσει για ένα προς ένα, από αυτά τα τμήματα που πάσχουν σε προσωπικό και υποδομές, και δεν μπορούν να λειτουργήσουν.

πηγή: ethnos.gr

(Ολόκληρη η λίστα)

lista