Κλείνουν τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Με την υπόσχεση ότι θα επαναλειτουργήσει απ’ το Σεπτέμβριο του 2016 με νέο σχεδιασμό, η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης αποφάσισε το έργο των εν λόγω κέντρων να κλείσει στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Όπως πάντως επισημαίνεται από την Πανελλήνια Ένωση Στελεχών Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΠΕΣΕΕ), η απόφαση αυτή της ΓΓΔΒΜ έχει ως συνέπειες την απόλυση 450 περίπου διοικητικών στελεχών των ΚΔΒΜ, την ανεργία για χιλιάδες εκπαιδευτές που απασχολούνταν σε αυτά, το πλήγμα σε τοπικές οικονομίες λόγω της διακοπής των αναγκαίων προμηθειών για τα κέντρα και πάνω απ’ όλα τη στέρηση από δεκάδες χιλιάδες πολίτες -ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων- της δυνατότητας να επιμορφωθούν δωρεάν και να αυξήσουν έτσι τις δυνατότητες απασχόλησής τους, αποφεύγοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό.

“Όσον αφορά στην υπόσχεση για επαναλειτουργία των ΚΔΒΜ απ’ το Σεπτέμβριο του 2016”, εκτιμά η ΠΕΣΕΕ, “έχουμε καταρχήν να παρατηρήσουμε ότι η ΓΓΔΒΜ δεν μπορεί να εγγυηθεί την τήρησή της, επομένως ο κίνδυνος ακόμη μεγαλύτερης διακοπής του έργου είναι υπαρκτός. Επιπλέον, απ’ τα πρώτα στοιχεία του νέου σχεδιασμού που μας γνωστοποιήθηκαν, προκύπτει ότι καταργείται το 70% των θέσεων στελεχών που υπηρετούσαν μέχρι τώρα στα ΚΔΒΜ, με προφανείς αρνητικές συνέπειες για την ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη του έργου”.

Για τους παραπάνω λόγους η ΠΕΣΕΕ θα συνεχίσει τον αγώνα της για παράταση της λειτουργίας των ΚΔΒΜ μέχρι και τον Ιούλιο του 2016 σε όλη την Ελλάδα, καλώντας όλους τους πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή.