ΚΟΕ “Ετήσιο 2011” για τους παραγωγούς Μεταμόρφωσης – Ελιάς

Τον «Πίνακα Διοικητικού Ελέγχου – Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού» για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΟΕ «Ετήσιο 2011» για τις ΤΚ Μεταμόρφωσης και Ελιάς του δήμου Μονεμβασίας απέστειλε στους ανταποκριτές του ο ΕΛΓΑ. Εκεί περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, καθώς επίσης και τα πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων.

Οι πίνακες είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για τριάντα ημέρες, δηλαδή μέχρι την 26η Φεβρουαρίου, και συνεπώς κάθε παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα εκτίμησης της ζημιάς του. Όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση ένστασης για διοικητικό έλεγχο μέσα στην προθεσμία των τριάντα ημερών.

Αρμόδιοι είναι οι ανταποκριτές κ.κ. Λάγγης Ιωάννης (27323 60511 – Μεταμόρφωση), Μαντζαβράκος Χ. (27323 60525 – Ελιά).