Κοινωνικός τουρισμός ΟΓΑ: Τα ονόματα 55.000 δικαιούχων

paralia

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΓΑ, η κλήρωση για την ανάδειξη δικαιούχων της Αγροτικής Εστίας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό και με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα ονόματα των κληρωθέντων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr – ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Αγροτική Εστία- κληρωθέντες δικαιούχοι) για τα προγράμματα του κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού, των τετραήμερων εκδρομών και των εισιτηρίων θεάτρου.

Από σήμερα 1/8 μέχρι και τις 7/9 οι κληρωθέντες μπορούν να προσέρχονται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 15/9, τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, σε όσους υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΓΑ 2017, ανεξαρτήτως εάν κληρώθηκαν ή όχι.