Κοινωνικό μέρισμα μετά τις… ενστάσεις

Alexandrakis Takis

γράφει ο Παναγιώτης Αλεξανδράκης


Απομακρύνεται η πιθανότητα να λάβουν το κοινωνικό μέρισμα όλοι όσοι υπέβαλλαν εμπρόθεσμα ένσταση, ο συνολικός αριθμός των οποίων άγγιξε τις 40.000. Εκτιμάται πως οι άνθρωποι με αναπηρία που δεν διέθεταν αλληλουχία φορολογικών δηλώσεων τα 7 τελευταία έτη δε θα δικαιωθούν και θα χάσουν το κοινωνικό μέρισμα, ακόμη κι όσοι είχαν ελάχιστο ή μηδενικό εισόδημα και δεν είχαν υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε χρόνο φορολογική δήλωση. Πολλοί έσπευσαν και με οικονομική επιβάρυνση υπέβαλλαν όσες τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις τους έλειπαν ώστε να διαθέτουν αλληλουχία 7 εκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων, με την ελπίδα η ένστασή τους να δικαιωθεί και να υπαχθούν στους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος. Η δικαίωσή τους όμως προσκρούει σε μια σημαντική λεπτομέρεια που αναγράφεται στην σχετική υπουργική απόφαση, η φορολογική εκκαθάριση να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30/11/2019. Το κριτήριο αυτό δεν το καλύπτει σχεδόν κανείς από τους ενιστάμενους. Το χειρότερο όμως είναι πως η ΗΔΙΚΑ αρνείται να τοποθετηθεί δηλώνοντας αναρμόδια ν’ αποφασίσει και παραπέμπει τους πολίτες να καταθέσουν το ερώτημα στην ΑΑΔΕ, που με τη σειρά της μεταφέρει την σχετική ευθύνη στην ΗΔΙΚΑ και πάει λέγοντας. Ως μοναδική λύση προβάλλει μόνο μια πολιτική απόφαση άρσης του εμποδίου του εν λόγω κριτηρίου.