Κοινωνικό Φροντιστήριο από το Δήμο Σπάρτης: Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Η λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου του δήμου Σπάρτης συνεχίζεται και τη σχολική χρονιά 2018–2019 με στόχο να παράσχει δωρεάν πρόσθετη διδακτική στήριξη σε οικονομικά αδύναμους μαθητές και αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα τμήματα πρόκειται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από σήμερα έως και τις 5/10 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι συνάρτηση της συμμετοχής και των ειδικοτήτων των εθελοντών καθηγητών.

Οι μαθητές που επιθυμούν να ωφεληθούν της δράσης καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση, καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά:

• Αίτηση/δήλωση μαθημάτων παρακολούθησης από τον γονέα/κηδεμόνα.

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος γονέα/κηδεμόνα.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

• Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκκαθαριστικό, προσκομίζεται αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που παρελήφθη από τη ΔΟΥ.

• Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

• Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει).

• Έκθεση κοινωνικής έρευνας (όπου και όταν απαιτείται).

• Οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί την κατηγοριοποίηση σε ευπαθή κοινωνική ομάδα.

Το κοινωνικό φροντιστήριο θα στεγάζεται και φέτος σε σχολικές αίθουσες του 2ου ΓΕΛ Σπάρτης.

Για πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του δήμου (Ευαγγελιστρίας 85-87, 2ος όροφος) και στα τηλέφωνα 27310 22226, εσ. 121, 123.