Κοπή πίτας και… συμβούλιο τη Δευτέρα στο Δημαρχείο

dimarxeio Spartis

dimarxeio Spartis

Με την κοπή της βασιλόπιτας να προηγείται στις 7.00΄ το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας, το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης θα συνέλθει εν συνεχεία για να λάβει αποφάσεις πάνω στα ακόλουθα δεκανεννέα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014. Εισηγητής ο κ. Δημήτρης Αποστολάκος.

2ο Τροποποίηση της αριθ. 207/2011 απόφασης δημοτικού συμβουλίου για παραχώρηση του κοινοτικού καταστήματος Καστορείου σχετικά με τη χρήση αυτού από πολυδύναμο ιατρείο σε κέντρο υγείας. (Ευάγγελος Νικολακάκης)

3ο Έγκριση άγονου για την απευθείας εκμίσθωση του καταστήματος 10 της δημοτικής αγοράς Σπάρτης. (Δ. Αποστολάκος)

4ο Χορήγηση άδειας στο δημοτικό σύμβουλο Σπάρτης κ. Μανούσο Μανουσάκη (άρθρο 68 Ν. 3852/2010). (πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου)

5ο Συνεργασία του δήμου Σπάρτης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ. (Δ. Αποστολάκος)

6ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης του καταστήματος 12 της δημοτικής αγοράς Σπάρτης στην «Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Λακωνίας». (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

7ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης του καταστήματος 14 της δημοτικής αγοράς Σπάρτης – συστέγαση με Ένωση Αναπήρων Θυμάτων Πολέμου. (Θ. Πατσιλίβας)

8ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης δημοτικού ακινήτου Καρυών. (Ελένη Μεντή)

9ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης δημοτικού καταστήματος Κλαδά. (Ιωάννης Σταθόπουλος)

10ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης δημοτικού σχολείου Πελλάνας. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

11ο Ανάδειξη ενός δημοτικού συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών των άρθρ. 67 και 70 του ΠΔ 28/80 και άρθρ. 209 και 273 του Ν. 3463/2006 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με ισχύ μέχρι τέλος του έτους 2015 και τυχόν συνεχιζόμενων και στο επόμενο έτος. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

12ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας σίτισης μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2014 –2015. (Δ. Αποστολάκος)

13ο Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, ύστερα από τη διενέργεια κλήρωσης, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών του άρθρου 67 του ΠΔ 28/80) του δήμου Σπάρτης για το έτος 2015 (πλην των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης). (Π. Αργυρόπουλος)

14ο Ανάδειξη με τη διαδικασία κλήρωσης ενός δημοτικού συμβούλου, μετά του αναπληρωτή του, για συμμετοχή στην επιτροπή παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών των άρθρ. 67 και 70 του ΠΔ 28/80 και άρθρ. 209 και 273 του Ν. 3463/2006 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2015. (Π. Αργυρόπουλος)

15ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής μικρών έργων (μέχρι του ποσού των 5.869,41 ευρώ) του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2015 με την ανάδειξη με τη διαδικασία κλήρωσης δύο δημοτικών συμβούλων, μετά των αναπληρωτών τους, κατά δημοτική ενότητα. (Π. Αργυρόπουλος)

16ο Έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων Σκάλας», αναδόχου Εργοληπτική Γαλανίδη ΑΕ. (Π. Αργυρόπουλος)

17ο Έγκριση της αριθ. 1/2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης 2015». (Θεόδωρος Τσαγκαρούλης)

18ο Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2015. (Στ. Αργυρόπουλος)

19ο Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών του δήμου Σπάρτης (άρθρο 36 παρ. 3 Ν. 3584/07). (Δ. Αποστολάκος).