Κουπόνια αγορών από το Δήμο Μονεμβασίας

Ο δήμος Μονεμβασίας θα χορηγήσει κουπόνια αγορών, τα οποία θα εξαργυρώνονται στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με τυποποιημένα τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένων νωπών και κατεψυγμένων ειδών), είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και είδη βρεφανάπτυξης.

Η χορήγησή τους αφορά σε οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς οικογένειες και σε οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς οικογένειες των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος φοιτά σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή. Δικαιούχοι είναι όσοι κατοικούν στο δήμο έλληνες πολίτες, ομογενείς και αλλοδαποί αρκεί να διαθέτουν άδεια παραμονής.

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες, η συμμετοχή ή όχι σε άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα. Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:

· ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος (σύζυγο ή τέκνα)

· άτομα με αναπηρία (67% και άνω) εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι μισθώνουν πρώτη κατοικία (χωρίς να έχουν άλλη κατοικία), τότε θα αφαιρείται από το εισόδημά τους το ποσό που καταβάλλουν ως ενοίκιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 27323 60570 (κ. Ελένη Τζάκα). Αιτήσεις υποβάλλονται έως και την Τετάρτη 25/10.